รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ประก อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการฝึกอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒

ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม สามารถนำความรู้ในการทำขนมไทย และน้ำสมุนไพร มาต่อยอดทางการตลาด อ่านต่อ…

Read more

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๒

รณรงค์ช่วงที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย อ่านต่อ…

Read more

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ไปเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตของสัตว์ ธรรมชาติรอบตัว  และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ อ่านต่อ…

Read more