การควบคุมและป้องกันโรค

                     เทศบาลตำบลมะขาม  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมดำเนินงานกับทางเทศบาลตำบลมะขาม ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

                     1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลาย โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ  ได้แก่  เก็บบ้านให้โล่ง เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้ยุงลายไปหลบซ่อน  เก็บขยะ กองขยะในบ้าน  นอกบ้าน เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ  ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด  หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดยุงลาย ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

                     2.กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ตามห้องนอน มุมอับ และที่พักอาศัย

                      3.ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง และ/หรือ นอนกางมุ้ง

                     และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นสารเคมี โดยการเปิดประตู / หน้าต่างให้เจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควัน และปิดประตู/หน้าต่างให้สนิท เมื่อเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีเสร็จแล้ว

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม
เวลา ๑๑.๐๐ น.ร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก กิจกรรม “ รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองตะพอง” โดยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองตะพอง

กิจกรรมวันสำคัญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม จัดกิจกรรมตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ กับผู้ปกครองให้มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ร่วมทั้งปลูกฝังให้เด้กมีทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ.อ.กมล จันทราเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดยนำรถบรรทุก ๖ ล้อ รถกระเช้า พร้อมทั้งเลื่อยยนต์ เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ ในบริเวณโรงเรียนมะขามสรรเสริญ