โครงการกินข้าวหม้อเดียวกัน สานสัมพันธ์เพื่อนพ้อง น้องพี่

เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เกิดความรักและผูกพันในองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำเสนอแนะ ปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน โ อ่านต่อ…

Read more