จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมมากมายเช่นการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เปิดโครงการ และศูนย์พัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการเปิดบ้านวิชาการ
อ่านต่อ…

Read more