ทดสอบการใช้ Elementor เพื่อส่งเสริมการเขียนบทความ

ตัวอย่างการทำงาน

ตำแหน่งที่กำหนดเอง ประสบการณ์การออกแบบด้วยมือเปล่าขั้น

สุดยอด ควบคุมพลังของตำแหน่งสัมบูรณ์ตำแหน่งคงที่องค์ประกอบแบบอินไลน์การจัดแนว Flex และแนวนอน

 

(more…)

การแสดงข้อความในย่อหน้าแรก

เนื่องจากการเพิ่มข้อความในรูปแบบใหม่ เครื่องมือ อยู่ที่สัญลักษณ์ เครื่องหมาย + และไม่มีเครื่องมือ แสดงเฉพาะย่อหน้าแรก เหมือนรูปแบบเดิม ดังนั้น จำเป็นต้อง ใช้เครื่องมือ + ย่อหน้า เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย <!–more–> ดังนี้

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ประจำปี 2562

สติถิร้องเรียน ต.ค.61-มี.ค.62