ตัดต้นไม้

จ.อ.กมล จันทราเทพ เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำพนักงานป้องกันฯ และรถกระเช้าพร้อมทั้งเลื่อยยนต์และเลื่อยมือเข้าช่วยกันตัดต้นไม้ ที่ความสุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้บ้านและสายไฟฟ้าของประชาชน ในชุมชนย่อยที่ 2 ตลาดบน แล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
*** ช่วงนี้ฝนตกลมแรง หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 0-3938-9022 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

Read more

โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการเลี้ยงดูแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการเลี้ยงดูแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างสายใยรักและความอบอุ่นภายในครอบครัว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Tepvorasuk Petong, Chantron Thongjian และ Pan Kunsuk, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

Read more

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกันภัย ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัด ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในชุมชนอาจทำให้เพลิงที่ลุกไหม้ ลุกลามได้เร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและแก้ไขเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีจึงจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน มีความรู้และฝึกปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยหรือการดับเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันท่วงที และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมได้
โดยมีการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกันอุบัติภัยต่างๆ
1 อบรมเรื่องทฤษฎีไฟ การจัดทำแผนบูรณาการ
2 การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
3 การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยจำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างชนเข้ากับรถยนต์ที่ติดแก๊สทำให้เกิดระเบิดและไฟลุกไหม้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี Pawana Saithong, ไฟ ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ทต.มะขาม จ.จันทบุรี, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ทต.มะขาม จ.จันทบุรี, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 14 คน, รวมถึง เจมส์มี่ พ่อลูกอ่อน, Pan Kunsuk, แล้วแต่ ปุ๊, ทต.มะขาม จ.จันทบุรี, Watchara Ruangnam, แม็ค แม็ค ศราวุฒิ ม่วงงาม, นายผาสุข ญาณสมบัติ และ Anurat Pumi, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

Read more

ซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้า

กองช่างเทศบาลตำบลมะขาม เข้าดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้าที่ชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในชุมชนย่อยที่ 1 ตลาดล่าง แล้วเสร็จในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 Read more