ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

สภาเทศบาลตำบลมะขาม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

Read more

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

สภาเทศบาลตำบลมะขาม ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขันตี ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม จึงประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม ตามวันและเวลาดังกล่าว

Read more
1 2