วันเทศบาล ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลมะขาม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2561ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความศรัทธาในท้องถิ่นของตนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาล และประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของเทศบาลตำบลมะขาม และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การเก็บขยะมูลฝอย กิ่งไม้ บริเวณสวนสุขภาพหนองตะพอง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ทต.มะขาม จ.จันทบุรี และ Pan Kunsuk, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี Kai Kunsuk และ จำเนียร โพธิ์เงิน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Chantron Thongjian, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, เด็ก, อาหาร และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Pan Kunsuk, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

Read more

ติดป้ายแจ้งเตือน

ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561กองช่างเทศบาลตำบลมะขาม ติดป้ายแจ้งเตือนห้ามซื้อ ขาย ผมไม้ทุกชนิด ภายในเขตทางหลวงและทางเข้า หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนและการติดขัดของการจราจร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

โครงการประเพณีสงกรานต์ 2561

เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์โดยตั้งขบวนแห่รถพระพุทธรูป รูปเหมือนท่านพ่อใย และขบวนแห่ผ้าป่าของเทศบาลตำบลมะขามร่วมกับประชาชน ณ สามแยกทางเข้าชุมชนย่อย ที่ 3 หนองไก่เถื่อน ไปจนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม และจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพื้นฐานจิตใจอันดีงาม เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและท้องถิ่น และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลมะขาม (เงินที่ได้จากผ้าป่าทั้งหมด จำนวน 11,013 บาท ร่วมมอบถวายเข้ามูลนิธิสวัสดิ์ธรรมพินิต ท่านพ่อใย วัดมะขาม)

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Padcha Promchin และ ทต.มะขาม จ.จันทบุรี, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง Mora Tepvorasuk และ ปทิตตา สรวงท่าไม้, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สุชาดา หวลถนอม ในภาพอาจจะมี 4 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังรับประทาน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

Read more

โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลตำบลมะขาม ได้ทำโครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ในการเฝ้าระวัง การตั้งจุดบริการประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พนักงานดับเพลิง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำวันที่ได้รับมอบหมาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกปฏิบัติหน้าที่ ที่ตั้งจุดบริการประชาชน เริ่มวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. – 02.00 น. ณ จุดหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง เจมส์มี่ พ่อลูกอ่อน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง เจมส์มี่ พ่อลูกอ่อน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รถยนต์, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, รถยนต์, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

Read more

ซ่อมแซมถนน

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานกองช่างลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนด้วยการลาดยางมะตอยพร้อมบดอัด ซึ่งก่อนหน้านั้น ผิวถนนมีรอยแตก และหลุมบ่อ เพื่อให้ประชาชมผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย และการกำจัดเถาวัลย์ที่ขึ้นไปเลื้อยบนเสาไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2561

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รถยนต์, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

Read more