โครงการประเพณีสงกรานต์ 2561

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์โดยตั้งขบวนแห่รถพระพุทธรูป รูปเหมือนท่านพ่อใย และขบวนแห่ผ้าป่าของเทศบาลตำบลมะขามร่วมกับประชาชน อ่านต่อ…

Read more