การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

ตามมติสภาเทศบาลตำบลมะขาม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ…

Read more

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสวนสุขภาพหนองตะพอง

เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ออกสำรวจและออกแบบ อ่านต่อ…

Read more

ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีและคณะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) อ่านต่อ…

Read more