สำรวจจุดวางท่อระบายน้ำ

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำกองช่างเทศบาลตำบลมะขาม ลงพื้นที่สำรวจจุดวางท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านหนองแฟบ2 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยตลอดจนห้องเช่าเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหากลิ่นและน้ำเสียในชุมชน หากมีการก่อสร้างทางระบายน้ำจะทำให้ระบายน้ำทันที หากเกิดฝนตกหนักเพื่อเร่งระบายน้ำ และลดความเสียหายจากน้ำท่วมขังในชุมชน ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังเดิน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

Read more

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนทัศนศึกษากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11 (ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา) โดยเข้าเยี่ยมชม หมวดสุนักสงคราม รถหุ้มเกราะล้อยาง V-150 กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11(ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, สุนัข, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงยานยนต์หุ้มเกราะ การบินของเฮลิคอปเตอร์โบยคำขวัญวันเด็กรับโชค มอบทุนการศึกษาจำนวน 53 ทุน ทุนละ 1,000 บาท การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมะขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม การจับแจกของขวัญของรางวัล ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่มฟรี ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ที่ผ่านมา
และทางเทศบาลตำบลมะขามขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญของรางวัล และอาหารแก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม จัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก การจับฉลากของขวัญ ของเล่น ตุ๊กตาต่างๆ รางวัลใหญ่จักรยาน สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆเป็นอย่างมาก ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 9 คน ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

Read more

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของโรงเรียนบ้านมะขาม และ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ จับของขวัญให้กับเด็กๆนักเรียน และนำตัวมาสคอต หมี ช้าง มาร่วมสร้างความสนุกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) Read more