การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

นำเด็กนักเรียนทัศนศึกษากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11 (ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา) อ่านต่อ…

Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

จัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก อ่านต่อ…

Read more