การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

นำเด็กนักเรียนทัศนศึกษากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11 (ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา)

Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

จัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก

Read more
1 2 3