แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบล อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยได้มีการเลือกสรรในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ…

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ…

Read more