หนองตะพอง-ของดี

หนองตะพอง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ใช้สำหร้าอุปโภค-บริโภคของคนในเขตพื้นที่อำเภอมะขาม ทั้งในฤดูปกติ และฤดูแล้ง
ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอีกด้วย อ่านต่อ…

Read more