วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก(มะขาม)-ของดี

เจ้าอาวาสคุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
(ติดต่อวัดจันทบุรี)
110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-1578 โทรสาร 0-3934-4004
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น

Read more