คู่มือการใช้งานเว็บไซต์:การบันทึกข้อมูลเบื้องต้น

คู่มือการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. การพิมพ์
2. การเพิ่มรูปภาพ
3. การเพิ่มไฟล์ PDF
4. การลิงค์ข้อมูลภายนอก

 

Print Friendly, PDF & Email