ศาลเจ้าพ่อเขามะขาม-ของดีมะขาม

ศาลเจ้าพ่อเขามะขาม
ที่ตั้ง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม
เป็นสถานที่กราบไหว้สักการะของผู้ที่เคาราพนับถือทั่วไป เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ให้กับประชาชนในเขตอำเภอมะขาม

Print Friendly, PDF & Email