คณะผู้บริหาร

 • นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม
  โทร 061-178-4418
  • รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม
   โทร 061-1784055
  • รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม
   โทร 061-1784054
  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมะขาม)
   โทร 092-3256155
  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม
   โทร 061-1784054
Print Friendly, PDF & Email