สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

 

 

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม 039-389139
เบอร์โทรสาร 039-389021
เบอร์โทรสำนักงานป้องกันสาธารณภัย 039-600334
เบอร์โทรกองคลัง 039-600263

Print Friendly, PDF & Email