สนามกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลมะขาม สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 2

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) ชุมชนย่อยที่ 2

สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 2

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง(ณ สวนสาธารณะริมหนองตะพอง) สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 2

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 2

สนามบาสเกตบอล สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 2

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 3

ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง สถานที่ ชุมชนย่อยที่ 4

 

Print Friendly, PDF & Email