รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ          การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

  1. พนักงานจ้างประเภททั่วไป

                       ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

                   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Print Friendly, PDF & Email