รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

  1. พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดงานจัดเก็บและพัฒนารายได้

กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

  1. พนักงานจ้างประเภททั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

2.ประกาศรับสมัคร
Print Friendly, PDF & Email