ประกาศ : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลมะขามจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ฟรี ตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ทั้ง 4 ชุมชน

ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น.

Print Friendly, PDF & Email