งดจ่ายกระแสไฟ อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 08.00 – 17.00 น.

“ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว มีความความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ บริเวณ ปากทางแยกมะขาม ถึง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะขาม ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.”

Print Friendly, PDF & Email